Warunki korzystania ze strony internetowej

Tej strony (wraz z dokumentami, o których mowa na to) informuje, że warunki korzystania, w którym możesz skorzystać z naszej strony internetowej www.r8lst.com (naszej stronie), czy jako gość lub zarejestrowanym użytkownikiem. Przed rozpoczęciem korzystania z witryny, Proszę uważnie przeczytać te warunki użytkowania. Za pomocą naszej strony, oznacza, że akceptujesz te warunki użytkowania i wyrażasz zgodę na przestrzeganie przez nich. Jeśli nie zgadzasz się na te warunki użytkowania, proszę powstrzymać się od korzystania z naszej strony.

Informacje o nas

www.r8lst.com jesteśmy tutaj: hello@r8lst.com

Dostęp do naszej strony

Dozwolony jest dostęp do naszej strony na zasadzie tymczasowej, i Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany usług, które oferujemy na naszej stronie bez uprzedzenia (patrz poniżej). Nie będzie odpowiedzialny, jeśli z jakiegokolwiek powodu nasza strona jest niedostępna w dowolnym czasie lub na okres.

Od czasu do czasu może ograniczyć dostęp do niektórych części naszej strony, lub naszej całej witryny, aby użytkownicy, którzy zarejestrowali się z nami.

Jeśli zdecydujesz się, lub są dostarczane z, kod identyfikacyjny użytkownika, hasło lub inny kawałek informacji jako część naszych procedur bezpieczeństwa, informacje takie należy traktować jako poufne i nie wolno ujawniać ich osobom trzecim. Mamy prawo do uczynić kaleką wszelki kod identyfikacyjny użytkownika lub hasło, czy wybrany przez Ciebie lub przydzielony przez nas, w każdej chwili, jeśli naszym zdaniem nie wywiązały się z którymkolwiek z postanowień niniejszych warunków użytkowania.

Korzystając z naszej strony, muszą być zgodne z postanowieniami naszej polityki dopuszczalnego użytkowania (patrz poniżej).

Jesteś odpowiedzialny za dokonywanie wszelkich uzgodnień niezbędnych, aby mieć dostęp do naszej strony.  Również są odpowiedzialne za zapewnienie, że wszystkie osoby, które wchodząc na naszą stronę za pośrednictwem połączenia internetowego są świadomi tych warunków, i że są one zgodne z nimi.

Prawa własności intelektualnej

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej w naszej strony i materiały publikowane na jej temat.  Te prace są chronione przez prawa autorskie i traktatów na świecie.  Wszystkie prawa są zastrzeżone.

Może wydrukować jeden egzemplarz, a może pobrać ekstraktów, wszelkie strony z naszej strony na Twój osobisty powoływanie i może zwrócić uwagę innych osób w organizacji do materiałów publikowanych na naszej stronie.

Nie należy zmodyfikować papieru lub cyfrowe kopie wszelkich materiałów, wydrukować lub pobrać w jakikolwiek sposób, i nie wolno używać żadnych ilustracji, zdjęć, sekwencji wideo lub audio lub dowolną grafikę, niezależnie od wszelkich towarzyszącego im tekstu.

Nasz status (i wszelkich zidentyfikowanych autorów) jak autorzy materiałów na naszej stronie zawsze musi być potwierdzone.

Należy nie użyć jakiejkolwiek części materiałów na naszej stronie w celach komercyjnych bez uzyskania pozwolenia aby zrobić z nas lub naszych licencjodawców.

Jeśli możesz wydrukować, skopiować lub pobrać części naszej strony z naruszeniem niniejszych warunków użytkowania, natychmiast wygasają prawa do korzystania z naszej strony i należy, według naszego uznania, zwrotu lub zniszczyć wszelkie kopie materiałów, jakie zostały dokonane.

Poleganie na informacje zamieszczone

Komentarz i inne materiały zamieszczone na naszej stronie nie są przeznaczone do kwoty do porady, na który oparcia powinny być umieszczone.  W związku z tym zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności i odpowiedzialności wynikającej z wszelkich polegania na takich materiałów przez każdą osobę odwiedzającą naszą stronę lub przez kogokolwiek, kto mogą być informowane o wszelkich jego zawartość.

Nasze strony zmiany regularnie

Celem aktualizacji naszej strony regularnie i w każdej chwili może zmienić zawartość. Jeśli zajdzie taka potrzeba, możemy zawiesić dostęp do serwisu, lub zamknąć go w nieskończoność. Jakichkolwiek materiałów na naszej stronie mogą być nieaktualne w danym momencie, a my jesteśmy nie ma obowiązku aktualizowania takich materiałów.

Nasza odpowiedzialność

Materiał wyświetlany na naszej stronie jest dostarczane bez żadnych gwarancji, warunków lub gwarancji co do jego rzetelności. W zakresie dozwolonym przez prawo, my, innych członków naszej grupy firm i stron trzecich, podłączony do nas niniejszym wyraźnie wykluczyć:

 1. Wszelkie warunki, gwarancje i inne warunki, które w przeciwnym razie może być implikowane przez ustawy, prawa zwyczajowego lub prawo słuszności.
 2. Żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty lub szkody poniesione przez użytkownika w związku z naszej witryny lub z użycia, niemożności użytkowania lub korzystania z naszej strony, jakiejkolwiek ze stron oraz jakichkolwiek materiałów zamieszczonych na niej, w tym, bez ograniczenia odpowiedzialności za:
 3. utratę dochodu lub przychodu;
 4. straty w działalności;
 5. utraty zysków lub umów;
 6. utratę przewidywanych oszczędności;
 7. utratę danych;
 8. utrata wartości firmy;
 9. zmarnowane zarządzania lub biuro czas; i
 10. za inne straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, jednak wynikające i czy spowodowane czynem niedozwolonym (w tym zaniedbania), naruszenia umowy lub w inny sposób, nawet jeśli przewidywalne, pod warunkiem, że warunek ten nie zapobiec roszczeń z tytułu utraty lub uszkodzenia swoje materialne lub wszelkich innych roszczeń o bezpośrednie straty finansowe które nie wyklucza żadnej z kategorii, określonych powyżej.

To nie wpływa na odpowiedzialność za śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z naszego zaniedbania, ani odpowiedzialności za rozmyślnego lub wprowadzenia w błąd co do podstawowych kwestii, ani żadnej innej odpowiedzialności, które nie mogą być wyłączone lub ograniczone zgodnie z prawem.

Informacje o Tobie i Twoich wizyt na naszej stronie

Przetwarzamy informacje zgodnie z naszą polityką prywatności. Korzystając z naszej strony, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych i gwarantujesz, że wszystkie dane są dokładne.

Wysłanie materiałów na naszej stronie

Gdy dokonasz za pomocą funkcja, która pozwala do wyświetlania materiału na naszej stronie, lub do kontaktu z innymi użytkownikami serwisu, musi spełniać norm zawartości w naszych zasad dopuszczalnego użytkowania. Użytkownik oświadcza, że taki wkład są zgodne z tymi normami, i będzie obciążał za naruszenie gwarancji że.

Wszelkie materiały, które można wyświetlić na naszej stronie będzie uznać za niepoufne i niezastrzeżone, i mamy prawo do używania, kopiowania, rozpowszechniania i nieujawniania osobom trzecim żadnych takich materiałów w jakimkolwiek celu. Mamy również prawo do ujawnienia tożsamości do jakiejkolwiek strony trzeciej, którzy twierdząc, że wszelkie materiały zamieszczone lub przesłane przez Ciebie na naszej stronie stanowi naruszenie ich praw własności intelektualnej lub prawa do prywatności.

Będzie nam nie ponosi odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek strony trzeciej, za treści i dokładności wszelkie materiały zamieszczone przez użytkownika lub innych użytkowników naszego serwisu.

Mamy prawo do usunięcia wszelkich materiałów lub księgowania można zrobić na naszej stronie, jeśli, w naszej opinii, taki materiał nie spełnia norm zawartości w naszych zasad dopuszczalnego użytkowania.

Wirusy, haking i inne formy

Naszej stronie musi nie nadużywamy, wprowadzając świadomie wirusy, trojany, robaki, bomby logiczne lub innego materiału, który jest zrobiony w złej intencji lub technologicznie szkodliwych. Nie należy próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej strony, serwer, na którym nasza strona jest przechowywany lub dowolny serwer, komputer lub bazy danych podłączony do naszej witryny. Nie muszą zaatakować naszą witrynę za pomocą ataku typu "odmowa usługi" lub rozproszona odmowa-usługi.

Przez naruszenie tego przepisu, chcieliby popełnić przestępstwo pod komputer nadużycie Act 1990. Będziemy sprawozdanie takie naruszenie do odpowiednich organów ścigania i mamy będą współpracować z tymi organami przez ujawniania swojej tożsamości do nich. W przypadku takiego naruszenia natychmiast wygasają prawa do korzystania z naszej strony.

Nie będziemy odpowiedzialni za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez rozproszony atak typu "odmowa usługi", wirusy lub inne szkodliwe technologicznie materiałów, które mogą zainfekować Państwa sprzęt komputerowy, programy komputerowe, danych lub innych materiałów zastrzeżonych z korzystania z naszej strony lub do pobierania jakichkolwiek materiałów zamieszczonych na niej, lub na stronie internetowej z nim związane.

Z linkami do naszych witryny

Może link do naszej strony głównej, pod warunkiem że robisz to w sposób, który jest sprawiedliwy i prawnych i nie reputacji firmy lub z niego skorzystać, ale nie należy ustanowić łącze w sposób sugerujący jakiekolwiek Stowarzyszenie, zatwierdzenia lub zatwierdzenia z naszej strony, gdzie nie istnieje.

Nasze strony nie muszą być sformułowane na innych stronach. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania się łączenie uprawnienia bez uprzedzenia. Stronie, z którego się łączysz muszą być zgodne pod każdym względem z treści norm zawartych w naszych zasad dopuszczalnego użytkowania.

Jeśli chcesz jakiekolwiek wykorzystanie materiałów na naszej stronie niż określone powyżej, prosze o adres twój wniosek do naszego formularza kontaktowego.

Linki z naszej strony

Gdzie nasza strona zawiera linki do innych witryn i zasobów dostarczanych przez strony trzecie, te linki są dostarczane dla Twojej informacji tylko.  Mamy nie kontroluje zawartość tych witryn lub zasobów i przyjąć nie ponosi odpowiedzialności za ich, lub za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z nich.

Może link na stronie profilu do innej strony internetowej, pod warunkiem że robisz to w sposób, który jest sprawiedliwy i prawnych i nie reputacji firmy lub z niego skorzystać, ale nie należy ustanowić łącze w sposób sugerujący jakiekolwiek Stowarzyszenie, zatwierdzenia lub zatwierdzenia z naszej strony, gdzie nie istnieje. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania się łączenie uprawnienia bez uprzedzenia. Stronie internetowej, do której się łączysz muszą być zgodne pod każdym względem z treści norm zawartych w naszych zasad dopuszczalnego użytkowania.

Jurysdykcja i prawo właściwe

Angielski sądy mają [nie]-wyłączną jurysdykcję nad roszczenia wynikające z lub odnoszące się do wizyty na naszej stronie [choć Zastrzegamy sobie prawo do wszczęcia postępowania przeciwko Tobie za naruszenie tych warunków w kraju zamieszkania lub innych odpowiednich kraju].

Niniejsze warunki użytkowania i wszelkie spory lub roszczenia wynikające z lub w związku z ich lub ich przedmiotu lub formacji (w tym bezumownych sporów lub roszczeń) są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii.

Wariacje

Możemy dokonać zmiany niniejszych warunków użytkowania w dowolnym momencie poprzez zmianę tej strony. Należy sprawdzić tę stronę od czasu do czasu, aby zwracać uwagę na wszelkie zmiany, które zrobiliśmy, jak one są dla Ciebie wiążące. Niektórych postanowień zawartych w niniejszych warunkach użytkowania również może być zastąpiony przez przepisy lub ogłoszenia gdzie indziej na naszej stronie.

Swoje obawy

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości na temat materiału, który pojawia się na naszej stronie, prosimy o kontakt z nami.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.Zasad dopuszczalnego użytkowania

Tej zasady dopuszczalnego użytkowania określa warunki pomiędzy klientem a nami w których mogą uzyskać dostęp do naszej strony internetowej www.r8lst.com (naszej witryny). Tej zasady dopuszczalnego użytkowania stosuje się do wszystkich użytkowników i osób odwiedzających naszą witrynę.

Korzystanie z naszej witryny oznacza, że akceptuje i zgadza się przestrzegać wszystkich zasad w tej zasady dopuszczalnego użytkowania, które supplementour warunków strony internetowej za pomocą (powyżej).

www.r8lst.com jest witryną obsługiwany przez Michael Lawrence: hello@r8lst.com.

Niedozwolone użytkowanie

Naszej witryny mogą używać tylko do celów zgodnych z prawem. Może nie korzystać z naszej strony:

 1. W jakikolwiek sposób, który naruszałby prawo lokalne, krajowe lub międzynarodowe, ani rozporządzenia.
 2. W jakikolwiek sposób, który jest niezgodne z prawem lub oszustwa, lub ma żadnych celów nieuczciwych lub nielegalnych lub efekt.
 3. W celu szkodzenia lub próby szkodzenia nieletnim w jakikolwiek sposób.
 4. Wysłać, świadomie odbierać, przesłać, Pobierz, używać lub ponownego wykorzystania wszelkich materiałów, które nie spełniają standardów treści.
 5. Aby przekazać, lub zamówień, wysyłania, jakichkolwiek niezamówionych lub niedozwolonych reklam lub materiałów promocyjnych lub innych form podobnych akwizycji (spam).
 6. Świadomie przekazywać żadnych danych, wysyłanie lub przesyłać jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby czasowe, klawiszy rejestratory, spyware, adware lub wszelkich innych szkodliwych programów i podobne kod komputerowy przeznaczony do negatywnego wpływu na funkcjonowanie sprzętu ani oprogramowania.

Zgadzasz się również:

 1. Nie reprodukować, powielać, kopiowania lub odsprzedać jakakolwiek część naszej strony jest naruszeniem przepisów naszych warunkach użytkowania strony internetowej;
 2. Nie meta wyszukiwania na naszej stronie internetowej lub używać go do automatycznych zapytań;
 3. Nie po to, aby uzyskać dostęp bez zezwolenia, zakłócać, uszkodzić lub zakłócić;
 1. jakiejkolwiek naszej strony;
 2. jakichkolwiek urządzeń lub sieci, na którym przechowywany jest naszą stronę;
 3. wszelkie oprogramowanie używane w zakresie serwisu; lub
 4. każdy sprzęt lub sieci lub oprogramowanie własnością lub używane przez jakąkolwiek stronę trzecią.

Normy dotyczące treści

Treść normy te stosuje się do wszelkich materiałów, które możesz przyczynić się do naszego serwisu (składki) oraz wszelkie usługi z nim związane.

Muszą być zgodne z duchem następujących norm, jak również list. Normy stosuje się do każdej części każdego wkładu, a także do jego całości.

Składki należy:

 1. Być dokładne (gdzie podają fakty).
 2. Autentycznie się (gdzie ich wyrażania opinii).
 3. Są zgodne z obowiązującym prawem w Wielkiej Brytanii i w każdym kraju, w którym są oni zatrudnieni.

Wkładów nie należy:

 1. Zawiera wszelkie materiały zniesławiające każdej osoby.
 2. Zawiera wszelkie materiały obsceniczne, obraźliwe, nienawistne lub zapalnych.
 3. Promowanie erotycznym.
 4. Promowania przemocy.
 5. Promowanie dyskryminacji ze względu na rasy, płci, religii, narodowości, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek.
 6. Naruszać jakichkolwiek praw autorskich, bazy danych prawo lub znak towarowy innej osoby.
 7. Być może wprowadzać w błąd osobę.
 8. Dokonywane z naruszeniem wszelkich prawnych należności do trzeciej, takich jak cła umownego lub obowiązek zaufania.
 9. Wspieranie wszelkich nielegalnych.
 10. Być groźne, nadużywania lub inwazji na prywatność lub powodować irytację, niepokój lub lęk nie trzeba chyba wspominać.
 11. Być może nękać, zdenerwowany, wprawić w zakłopotanie, alarmu lub zdenerwować innych osób.
 12. Służyć do podszycia się pod osobę, lub błędnie swojej tożsamości lub powiązania z każdą osobę.
 13. Dają wrażenie, że pochodzą one od nas, jeśli tak nie jest.
 14. Adwokat, promowanie lub wspierać każde bezprawne działanie takich jak (na przykład tylko) copyright naruszenia lub komputer nadużycie.

Zawieszanie i rozwiązywanie umowy

Będziemy określać, według naszego uznania, czy doszło do naruszenia tej zasady dopuszczalnego użytkowania poprzez korzystanie z naszej strony.  Gdy doszło do naruszenia tej zasady, możemy podjąć takie działania jak uznamy za stosowną.

Nieprzestrzeganie tej zasady dopuszczalnego użytkowania stanowi istotne naruszenie warunków użytkowania (powyżej) na których są dopuszczone do korzystania z naszej strony i może skutkować nasze biorąc wszystkie lub którykolwiek z następujących czynności:

 1. Natychmiastowe, tymczasowe lub stałe unieważnienie prawa do korzystania z naszej strony.
 2. Natychmiastowe, czasowe lub trwałe usunięcie delegowania lub materiały przesłane przez Ciebie na naszej stronie.
 3. Problem dla was przestrogą.
 4. Postępowania sądowego przeciwko Tobie o zwrot wszystkich kosztów na podstawie odszkodowania (w tym, ale nie ograniczone do, rozsądnych kosztów administracyjnych i prawnych) wynikających z naruszenia.
 5. Dalszych kroków prawnych przeciw tobie.
 6. Ujawnienie takich informacji organom ścigania jak czujemy się rozsądnie jest konieczne.

Nie ponosimy odpowiedzialności za działania podjęte w odpowiedzi na naruszenia tej zasady dopuszczalnego użytkowania.  Odpowiedzi opisane w niniejszej polityce nie są ograniczone, i możemy podjąć inne działania, które możemy rozsądnie uznają za stosowne.

Zmiany zasad dopuszczalnego użytkowania

Możemy zmienić tej zasady dopuszczalnego użytkowania w dowolnym momencie poprzez zmianę tej strony. Aby sprawdzić tę stronę od czasu do czasu, aby zwracać uwagę na wszelkie zmiany, które możemy zrobić, ponieważ są one prawnie wiążące się oczekuje. Niektóre przepisy zawarte w tej zasady dopuszczalnego użytkowania również może być zastąpiony przez przepisy lub ogłoszenia gdzie indziej na naszej stronie.
rangi rzeczy
kolejność wszystko
wykaz rzeczy
kurs rzeczy
kurs rzeczy